Projekt Betlémy 2020

Projekt Betlémy 2020 má umožnit návštěvníkům pražských chrámů i v této „kovidové době“ snadnější prohlídku betlémů. Od 24. prosince budou po celé vánoční období betlémy vystaveny v zapojených pražských kostelích. 

Pro snadnou orientaci budou moci zájemci využít informační brožuru, kterou při této příležitosti vydává pražské  arcibiskupství. Dočtou se v ní o historii jednotlivých betlémů. Opatřit si ji mohou nejen v zapojených pražských chrámech, ale i na recepci Arcibiskupství pražského, Pražské informační službě či v dalších turistických informačních centrech. Součástí brožurky je časový rozpis, kdy a kde je možné betlémy v jednotlivých kostelech navštívit, informace o historické a umělecké hodnotě betlémů i čas nedělních bohoslužeb. Projekt Betlémy 2020 je součástí projektu Křesťanské Vánoce, který se koná po celé České republice.

Aktivita je propojena s akcí Betlémské světlo, kterou organizuje Junák – český skaut, z.s. (rozdávání světla přivezeného přímo z jeskyně v Betlémě, kde se narodil Ježíš Kristus), které bude v kostelích u betlémů svítit. V předem dané časy bude k dispozici zájemcům k odnesení. Zatím není jasné, kdy a jak proběhne slavnostní přivítání Betlémského světla v katedrále sv. Víta, Vojtěcha a Václava, protože Pražský hrad je zatím do 12. 12. 2020 uzavřen. Aktuální informace se v nejbližších dnech budou objevovat na https://www.betlemskesvetlo.cz/.