Category: Privátky

Strahovský klášter a jeho okolí

Klášter z 12.stol. na hoře Mons Sion
2 hod

Read More

Dejvice a hotel Internacional

Čtvrť vysokých škol a armády
3 hod

Read More

Art district – Holešovice

Muzea, kavárny, umělecké školy, parky
3 hod

Read More

Praha a 2. světová válka

Místa v centru, která jsou spojena s období okupace
3 hod

Read More

Kubismus – pražské celosvětové prvenství

Celosvětové prvenství v architektuře
2 hod

Read More

Secesní Prahou

Nádherná revoluce v architektuře
2 hod

Read More