Scriptorium – dílna středověkého písaře (pro děti a rodiče)

Ve spolupráci s NG jsme pro Vás připravili o středověkém písmu.

Povíme si o středověkých skriptoriích, ve kterých knihy vznikaly, a seznámíme se s materiály a psacím náčiním, kterých se při výrobě rukopisů používalo.
 
Vyzkoušíme si práci středověkého písaře a sami zjistíme, jaké by to bylo, kdybychom i dnes psali husím brkem a ilustrace malovali ručně.
 
Díla, ke kterým se program vztahuje: Vyšebrodský oltář, Mistr Theodorik: Sv. Ambrož a Sv. Řehoř Veliký, Oltář roudnický, Svatojakubský oltář, faksimile rukopisů ad. 
 
Minimální počet účastníků: 8
 

Sraz: 10:00 před hlavním vchodem do Anežského kláštera

Vstupné: 150,- Kč/os, rodiče se můžou účastnit také

Doba trvání: 2 hodiny

Průvodce: NG, Soňa Procházková