Kostel a klášter sv. Gabriela na Smíchově

Ráda bych Vás pozvala do jedno z nejzajímavějších kostelů v Praze a jeho kláštera, který je veřejnosti běžně uzavřen. Oba jsou naprosto unikátní ukázkou, světovou raritou takzvaného beuronského slohu.

Kostel s klášterem (ženský) fungoval až do roku 1919, kdy je řád prodal  československému Ministersvtu pošt a telegrafů s podmínkou, že kostel bude nadále využíván k bohoslužbám. Možná si někdo z Vás vzpomene, že zde bývalo poštovní muzeum.

Výzdoba kláštera byla svěřena malíři, sochaři i architektu Peteru Dezideriu Lenzovi, který je zakladatelem Beuronské umělecké školy.  Lenz se inspiroval ve starořeckém a egyptském umění, byl ovlivněn i starokřesťanským a byzantským uměním. Jeho nástěnné malby nesou prvky symbolismu a dekorativismu. Beuronský styl byl zcela osobitý, odlišný od všech ostatních. Nástěnné malby ve většině případech realizovaly samy sestry.

My si projdeme kostel a celý areál kláštera s rajskou zahradou, kapituní síň, refektář, knihovna atd.), kde žily sestry benedikitnky.

Sraz: 10:00 před vstupem do kostela, Holečkova ul., 

Doba trvání: 2 hodiny

Vstupné: 300,- Kč

Průvodce: Monica Bubna-Litic