sona 26.10.2020

Královská korunovační cesta

Možná Vás překvapí, že naši cestu začneme na Vyšehradě. To je opravdu začátek královské cesty, kudy se vydal Karel IV. roku 1347 na svou korunovaci na Pražský hrad. Úplně přesná cesta není známa, ale pokusíme se objevit, kudy asi šel královský průvod. Projdeme se kolem kostelů, které Karel IV. za svého kralování postavil. Budeme si povídat o velkolepých plánech Karla IV a jak došli svého naplnění.

Konečně na konci cesty z Vás budou moci být králové.

Navštívíme

 • Vyšehrad
 • Kostel Panny Marie Bolestné na Trávníčku
 • Klášter alžbětinek
 • Kostel sv. Jana Nepomuckého na Skalce
 • Faustův dům
 • Karlovo náměstí 
 • Kostel sv. Ignáce z Loyoly
 • Kostel Nejsvětější Trojice
 • Kostel sv. Jiljí
 • Karlův most
 • Malostranské náměstí
 • Nerudova ulice
 • Pohořelec
 • Loretánské náměstí
 • Hradčanské náměstí
 • Pražský hrad

Konečně z Vás budou moci být králové.

Cena: dle ceníku

Doba trvání: 4 hodiny