Prosincová procházka Židovským městem

Díky momentálním restrikcím a přechodu do stavu 4, jsem byla nucena změnit naši prosincovou prohlídku.

Budeme se procházet kolem jednotlivých synagog a vstup budeme muset nechat na pozdější příznivější čas.

  • jak vznikly názvy jednotlivých synagog
  • k čemu jednotlivé synagogy v dnešní době slouží a jak to s nimi bylo v minulosti
  • proč si Židé vybrali místo u řeky k vybudování své osady
  • jak je to s chanukou
  • jak to bylo s bohatstvím Mordechaje Maisla
  • kdo to byl Golem
  • kde bydlel rabi Lowe
  • proč Židé museli nosit žluté označení
  • proč Josef II umožňil židům bydlet mimo jejich osadu
  • jak velká byla a je židovská komunita

Sraz: 10:00 u bývalého hotelu Intercontinental – naproti Právnické fakulty (u vlajek)

Max osob: 5 platících

Konec: Španělská synagoga 

Vstupné: 200,- Kč/os dospělí, 150,- Kč/os studenti a důchodci, děti do 12 let zdarma 

Doba trvání: 2 hodiny

Průvodce: Soňa Procházková