Procházka Židovským městem a jeho uličkami

Židovské město představuje pro nás magickou atmosféru, kde židé bydleli více než 1000 let. Projdeme se kolem současných synagog a bude me si povídat 

  • jak Židé přišli do Prahy
  • proč králové a císaři se je snažili ochraňovat
  • jak to bylo s bohatstvím Mordechaje Maisla
  • kdo to byl Golem
  • kde bydlel rabi Lowe
  • proč Židé museli nosit žluté označení
  • proč Josef II umožňil židům bydlet mimo jejich ghetto
  • jak velká byla a je židovská komunita

Sraz: 18:00 u bývalého hotelu InterContinental (u vlajek)

Vstupné: 200,- Kč/os, studenti a senioři 100,- Kč/os, děti do 12 let zdarma

Doba trvání: cca 2 – 3 hodiny

Průvodce: Soňa Procházková