Pro školy 1

Co nám vyprávějí domovní znamení, když se na ně pozorně zadíváme?Chodíme kolem jejich poselství, ale nedokážeme je pochopit. Je to dědictví z dob, v nichž lidé jinak cítili a uvažovali,

More....