Zahrady Pražského hradu

Pražský hrad jako sídlo králů má i velké množství zahrad, které sloužily pro zábavu, ale i králův stůl. My si projdeme jednotlivé královské zahrady ještě předtím než se zase na

More....

Procházka zahradami Malé Strany

Malá Strana je nejem známá svými paláci, ale i množstvím zahrad, které byly součástí paláců, domů a klášterů. Mnohé zahrady jsou skryté za vysokými zdmi a malými dvířkami.
My si projdeme Valdštejnskou zahradu, Vojanovy sady, zahradu Maltézských rytířů a Kampu.

More....

Zahrady pod Pražským hradem

Budeme mít skvělou příležitost podívat se do znovuotevřené Ledeburské zahrady. Navštívíme pět barokních zahrad italského typu, které jsou všechny chráněné UNESCEM.

More....

Tajemný Karlův most

Projdeme se po kamenném mostu a povíme si o středověkých stavebních metodách. Dozvíte se, kdy byl položen základní kámen a kdo a proč je patronem mostu.

More....

Procházka Starým Městem

Staré Město se vyvíjelo bez jakéhokoliv „územního plánu“. Nalezneme zde křivolaké uličky, kostely, paláce, tržiště, universitu, radnici – prostě vše, co město potřebovalo ke svému životu.

More....

Horymír, Krok, Libuše – kde to všechno začalo?

VYCHÁZKA PRO DĚTI ( a nejen pro ně) – My se také vydáme do doby dávno minulé a zkusíme najít keltské menhiry, kterých je na Vyšehradě opravdu hodně. Projdeme se po šancích, kde se dříve proháněl vítr se strašidlama a možná nalezneme i místo, odkud Horymír se Šemíkem skákal ze skály. Hlavně si budeme hrát a povídat si s kým vším je Vyšehrad spojen.

More....

Procházka vánoční Prahou

Večerní Praha má neocenitelné kouzlo a pokud k tomu přidáme vánoční atmosféru, tak procházka den před vánoci nás přenese rovnou do vánoc. Poďme se na chvíli zastavit a užít si

More....

Novoroční procházka Hradčan

Ráda bych se s Vámi vypravila na novoroční procházku přes Hradčany k Pražskému hradu a dále na Malostranské náměstí. Podíváme se na výhled Prahy ze Strahovského kláštera, dojdeme na Loretánské

More....

Zaniklá osada Obora

Obora byla ves na území Prahy (Malé Strany) založená českými královnami v oblasti dnešních ulic Šporkova, Jánská a Jánský vršek. Poprvé je zmiňována k roku 1278, ale zdejší románský kostel svatého Jana Křtitele se připomíná již k roku 1141 (v Oboře se připomíná ještě jeden kostelík zasvěcený sv. Matějovi přestavěný v roce 1548).

More....

Večerní Pražský hrad

Večer s sebou přináší nezapomenutelnou atmosféru, hru světel a zajímavých zákoutí. Pokud chcete vnímat západ slunce, slyšet zpívající ptáky a užívat si Hrad jen sami pro sebe, tak tato prohlídka je ta správná volba pro Vás.

More....