Tajemný Karlův most

Projdeme se po kamenném mostu a povíme si o středověkých stavebních metodách. Dozvíte se, kdy byl položen základní kámen a kdo a proč je patronem mostu.

More....

Procházka Starým Městem

Staré Město se vyvíjelo bez jakéhokoliv „územního plánu“. Nalezneme zde křivolaké uličky, kostely, paláce, tržiště, universitu, radnici – prostě vše, co město potřebovalo ke svému životu.

More....

Horymír, Krok, Libuše – kde to všechno začalo?

VYCHÁZKA PRO DĚTI ( a nejen pro ně) – My se také vydáme do doby dávno minulé a zkusíme najít keltské menhiry, kterých je na Vyšehradě opravdu hodně. Projdeme se po šancích, kde se dříve proháněl vítr se strašidlama a možná nalezneme i místo, odkud Horymír se Šemíkem skákal ze skály. Hlavně si budeme hrát a povídat si s kým vším je Vyšehrad spojen.

More....

Procházka vánoční Prahou

Večerní Praha má neocenitelné kouzlo a pokud k tomu přidáme vánoční atmosféru, tak procházka den před vánoci nás přenese rovnou do vánoc. Poďme se na chvíli zastavit a užít si

More....

Novoroční procházka Hradčan

Ráda bych se s Vámi vypravila na novoroční procházku přes Hradčany k Pražskému hradu a dále na Malostranské náměstí. Podíváme se na výhled Prahy ze Strahovského kláštera, dojdeme na Loretánské

More....

Zaniklá osada Obora

Obora byla ves na území Prahy (Malé Strany) založená českými královnami v oblasti dnešních ulic Šporkova, Jánská a Jánský vršek. Poprvé je zmiňována k roku 1278, ale zdejší románský kostel svatého Jana Křtitele se připomíná již k roku 1141 (v Oboře se připomíná ještě jeden kostelík zasvěcený sv. Matějovi přestavěný v roce 1548).

More....

Večerní Pražský hrad

Večer s sebou přináší nezapomenutelnou atmosféru, hru světel a zajímavých zákoutí. Pokud chcete vnímat západ slunce, slyšet zpívající ptáky a užívat si Hrad jen sami pro sebe, tak tato prohlídka je ta správná volba pro Vás.

More....