Terezín – pevnost, která se nezapomíná

Terezín vznikla jako pevnost za Josefa II, ale my ji máme více spojenou s II. světovou válkou. Privátním autobusem se vypravíme z Prahy do Terezína a budeme objevovat toto prazvláštní město, které se snaží vymanit  ze své smutné historie.
 
Povíme si:
 • proč si Josef II vybral tuto oblast ke stavbě pevnosti
 • kolikrát byla obléhaná
 • k jakým všem účelům sloužila
 • proč byla vybrána jako shromaždiště pro Židy za II. sv. v.
 • jak R. Heydrich prezentoval svůj plán navenek
 • jak se žilo v Terezíně
 • jak to s ním bylo po válce
 • projdeme si jednotlivé objekty a ke každému si něco řekneme
 • shlédneme propagandisticý film natočený nacisty o životě židů v Terezíně

Navštívíme: Malou pevnost, Velkou pevnost, Muzeum ghetta, Krematorium, Modlitebna, Magdeburská kasárna

Max počet účastníků: 18 (minimální 9)

Sraz: 

Doba trvání: cca 7-8 hodin

Příjezd: cca v 16:00 – 17:00

Cena:

 • při využití organizované dopravy – 900,- Kč/os
 • při využití vlastní dopravy – 600,- Kč/os

V ceně: privátní autobus zahrnující veškerou dopravu tam, zpět i v místě mezi jednotlivými objekty (v případě organizované dopravy), vstupné do všech navštívených objektů, kompletní služby průvodce po celou dobu prohlídky

Cena nezahrnuje: oběd, individuální cestovní pojištění proti úrazu pro jednotlivce. (dopravce je pojištěn na všechna rizika spojená s přepravou.)

Průvodce: Soňa Procházková