Dílna středověkého řezbáře (pro děti)

Staňme se na chvíli středověkými řezbáři! Do naší dílny právě přišel donátor a rád by si u nás objednal sochu madony. Nejprve je potřeba sepsat smlouvu, a pak… Chcete vědět, jak bude příběh pokračovat? Během programu si povíme vše o vzniku středověkých soch a reliéfů a budeme obdivovat zručnost mistrů řezbářů.

Čeká nás výtvarná aktivita v expozici, hra s draperií a na konec děti zjistí, jak se pracuje s řezbářskými dláty.

Díla, ke kterým se program vztahuje: Madona strakonická, Madona plzeňská, Madona michelská, Madona z Hallstattu, Sv. Petr ze Slivice, odlitky středověkých děl z haptické expozice ad. 
 
Max počet účastníků: 10

Sraz: 10:00 před hlavním vchodem do Anežského kláštera

Vstupné: 150,- Kč/os

Doba trvání: 2 hodiny

Průvodce: NG, Soňa Procházková