Franz Kafka a Praha

Franz Kafka byl díky komunismu značně opomíjený, ale je to jeden z našich celosvětově známých spisovatelů. Praha je Kafka a my jsme v centru obklopeni místy, kde žil a tvořil.
Pojďme si je projít a třeba příjdeme na chuť i jeho knihám. Začneme u rodného domu Franze Kafky a skončíme  u jeho nejnovější sochy od Davida Černého.
 
Povíme si:
  • Kde všude v Praze Franz Kafka žil a tvořil
  • Jak to bylo s Maxem Brodem a s vydáváním knih
  • Proč Milena Jesenská přeložila všechno do češtiny
  • Co se stalo s rodinnými příslušníky za války
  • Jak se Max Brod zasloužil o propagaci Kafkovy tvorby po válce. 

Max počet účastníků: 20

Sraz: 10:00 u domu U kamenného zvonu na Staroměstském náměstí

Vstupné: 200,- Kč/os dospělí, 100,- Kč/os studenti a důchodci, děti do 12 let zdarma 

Doba trvání: cca 2 hodiny

Průvodce: Hana Kniežová